Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa

Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa và không vì mục tiêu lợi nhuận.

Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: KS.

Sáng 14/4, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế-xã hội quý I/2023, ông Nguyễn Thanh Hà, người phát ngôn UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 11 ngày 13/4/2023 về thành lập và quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa.

Theo đó, Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa là quỹ quốc gia được Chính phủ thành lập. Qũy được giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa trực tiếp quản lý nhằm huy động nguồn lực bổ sung phục vụ phát triển nghề cá, đầu tư cho các hạng mục, công trình hạ tầng cảng cá, cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và các công trình thiết yếu khác phòng, chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại huyện Trường Sa chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ.

Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa; hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Quỹ có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản tiền gửi đối với nguồn gốc từ ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước, cũng như mở tài khoản tiền gửi đối với nguồn từ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ tại kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Được biết, Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính của quỹ theo quy định. Cùng với đó, tài trợ cho các hoạt động, dự án phục vụ phát triển nghề cá, đầu tư phát triển nghề cá, đầu tư cho các hạng mục, công trình hạ tầng cảng cá, cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và các công trình thiết yếu khác phòng, chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại huyện Trường Sa chưa được ngân sách nhà nước đầu tư hoặc đầu tư chưa đủ…

Theo ông Nguyễn Thanh Hà, các công việc sắp tới, tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai như thành lập Ban quản lý, cũng như ban hành điều lệ hoạt động của quỹ. Có thể nói quỹ này là cơ sở rất tốt để cho tỉnh Khánh Hòa cũng như cả nước tập trung nguồn lực để thực hiện công việc phát triển liên quan, trong đó có việc phát triển đầu tư cho huyện đảo Trường Sa đảm bảo theo tinh thần Nghị quyết 09 ngày 28/1/2022 của Bộ Chính trị. Theo đó, đối với huyện Trường Sa sẽ xây dựng và phát triển thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước.

Được biết, Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa; hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Nguồn: Báo Nông Nghiệp

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *